در حال نمایش 11 نتیجه

قهوه نوشیدنی مورد علاقه بسیاری است و طعم منحصر به فرد آن اغلب به فرآیند بی نظیر برشته شدن آن نسبت داده می شود. با تعداد بی شماری از فرآیندهای برشته کردن از روشن تا تیره، بسیاری کنجکاو هستند که قهوه های مختلف قهوه دارای سطوح متفاوتی از کافئین باشند. پاسخ مثبت است، اما تفاوت های ظریف این فرآیند هنوز توسط دانشمندان در حال بررسی است. سطوح مختلف برشته کردن بر طعم و سطح کافئین قهوه تأثیر می گذارد. رست های روشن معمولاً کافئین کمتری دارند و طعم گلی و اسیدی بیشتری دارند، در حالی که رست های تیره کافئین بیشتری دارند و طعم دودی قوی تری دارند. برشته کردن همچنین بر نحوه پردازش کافئین توسط بدن تأثیر می گذارد، که می تواند بر مقدار کافئین دریافت شده قهوه تأثیر بگذارد. دانشمندان هنوز در حال کشف پیچیدگی های برشته کردن قهوه و اثرات آن بر سطح کافئین هستند.